דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד
תביעה לתגמולי ביטוח בגין אוטם לב בו לקה התובע לטענתו
 1. המדובר בתובענה לתגמולי ביטוח בסך של 214,331 ₪ על פי פוליסת לב שקט בגין אוטם שריר הלב בו לקה המבוטח לטענתו.
 2. אוטם שריר הלב הנטען אירע לטענת המבוטח ביום 23.2.2001.
 3. הואיל והמבוטח פנה אל המבטח בדרישה לתגמולי ביטוח לראשונה בשנת 2008 הושב לו, בין היתר, כי התביעה התיישנה.
 4. לגופו של עניין נוסף במכתב הדחייה כי לא הוכח קיומו של האוטם הנטען שכן המבוטח מסתמך על בדיקת מאמץ בטליום בלבד אשר על פי יעוץ של ד"ר איסקוב אין בה די להוכחת האוטם.
 5. לטענת המבוטח עילת התביעה לא התיישנה שכן המדובר בעילה מתמשכת. המבוטח טוען כי הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה מתארת מצב מתמשך המתקיים בכל עת ולא אירוע המתרחש בנקודת זמן מסוימת.
 6. אשר על כן לטענתו המדובר במצב רפואי הנמשך עד הגשת כתב התביעה ולפיכך לא חלה התיישנות.
 7. עוד מוסיף המבוטח לגופו של עניין שלאור הגדרת מקרה הביטוח בפוליסה די בהתקיים אחד המדדים (כאבי חזה, שינויים בגלי קיו ועליה באנזימים) על מנת לזכות בתגמולי הביטוח. המבוטח מוסיף כי ניתן ללמוד על כך מהשוואה לנוסח הגדרת אוטם שריר הלב בפוליסות החדשות שם נדרשים להתקיים לטענתו שלושת התנאים במצטבר.
 8. לטענת המבוטח מכלל ההן בפוליסות החדשות ניתן ללמוד על הלאו בפוליסה הרלבנטית ולפיו די בהתקיימות אחד המדדים בלבד ולא כולם במצטבר על מנת לזכות בתגמולי ביטוח.
 9. לטענת המבוטח המדד של היסטוריה של כאבי חזה האופיניים לאוטם שריר הלב התקיים ולפיכך הוא זכאי לתגמולי הביטוח.
 10. המבוטח מבסס טענתו על כללי הפרשנות המקובלים כגון פרוש נגד הנסח, פרוש המקיים את החוזה, פרוש החוזה על פי הציפיות הסבירות ופרשנות מצמצמת לגבי פטור מתגמולי ביטוח.
 11. בהתאם להנחיית הנתבעת במקביל לאחר הגשת כתב הגנה הוגשה בקשה לסילוק על הסף מחמת התיישנות.
 12. בית המשפט בהחלטתו קבע כי אין מקום לסילוק התביעה על הסף וכי טענת ההתיישנות תבורר במסגרת ההליך כולו. בית המשפט ציין כי בפוליסה לא צויין במפורש מועד הזכאות לתגמולי ביטוח ולפיכך אין מקום להורות על סילוק התביעה על הסף.
 13. הוגשה בקשה לרשות ערעור אשר נדחתה, אולם בית המשפט לערעור קבע כי נוכל להעלות את הטענה במסגרת ברור ההליך כולו.
 14. במצב דברים זה הורה בית המשפט על הגשת ראיות.
 15. מטעם התובע הוגשה חוות דעת פרופ' קפלינסקי, קרדיולוג, בה קבע המומחה כי לתובע אירע אוטם שריר הלב. כן הגיש התובע חוות דעת של ד"ר פרישמן לעניין פרשנות הפוליסה.
 16. מטעם ההגנה הוגשה חוות דעתו של ד"ר רסין אשר קבע כי לא התקיים אף לא אחד מהקריטריונים הקבועים בפוליסה.
 17. לאחר הגשת הראיות נחקרו המומחים בחקירות נגדיות.
 18. בתום שמיעת ראיות ולאחר הגשת סיכומים בכתב דחה בית המשפט את התביעה בפסק דינו מיום 31.12.2013.
 19. בית המשפט דחה את טענת התובע לפיה מקרה הביטוח הינו מצב מתמשך וקבע כי עילת התביעה התיישנה.
 20. באשר למקרה הביטוח קבע בית המשפט כי לא אירע לתובע אוטם לאחר שאף המומחה מטעמו הודה בחקירתו הנגדית כי לא התקיים אף לא אחד מהמדדים. בית המשפט אף דחה את ניסיון התובע להרחיב חזית שעה שבסיכומיו טען כי אין צורך בקיומו של מדד כלשהו להכרה באירוע כאוטם שריר הלב.

לצפייה בפס"ד המלא הקש/י כאן >

לטופס פנייה לקבלת חוות דעת על שיוכו של מפעל להסכם קיבוצי »
Share
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il