דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד
לקה באוטם שריר הלב וטען לאובדן כושר עבודה ונכות כתוצאה מתאונה
 1. התובע סנדלר בעיסוקו ובעל שתי חנויות נעליים היה מבוטח במנורה בשתי פוליסות ביטוח חיים .
 2. הפוליסה הראשונה כללה כיסוי ביטוחי למקרה של אובדן כושר עבודה (פיצוי ושחרור) ולמקרה של נכות מתאונה והפוליסה השניה נכות מתאונה ושחרור בלבד למקרה של אובדן כושר עבודה
 3. תקופת הביטוח על פי הפוליסה הראשונה מסתיימת ביום 1.11.2009.
 4. לטענת התובע כתוצאה מאוטם שריר הלב בו לקה ביום 23.1.2003 נגרמו לו אובדן כושר עבודה ונכות כתוצאה מתאונה ולפיכך הוא זכאי לתגמולי ביטוח על פי הפוליסות הן למקרה של אובדן כושר עבודה עד תום תקופת הביטוח והן למקרה של נכות מתאונה.
 5. הכרתם בתביעה לאובדן כושר עבודה, שלמתם לתובע תגמולי ביטוח בגין התקופה עד ליום 31.5.2004 ובגין התקופה שלאחר מכן נדחתה התביעה.
 6. התובע הגיש ביום 8.10.2007 לבית המשפט תובענה לקבלת תגמולי ביטוח הן למקרה של נכות כתוצאה מתאונה והן למקרה של אובדן כושר עבודה בגין התקופה מיום 1.6.2004-1.11.2009.
 7. הפיצוי החודשי נכון להיום הינו בסך של 4,740 ₪, השחרור בגין שתי הפוליסות 1,204 ₪ ובסך הכל לחודש 5,944 ₪.
 8. סכום הביטוח למקרה של נכות מלאה על פי הפוליסות הינו 298,782 ₪.
 9. התובע הגיש חוות דעת תעסוקתית לפיה הוא איבד את כושר עבודתו לעיסוקו ולכל עיסוק סביר אחר הן בשל הבעיה הקרדיאלית והן בשל יתר הבעיות הרפואיות האחרות מהן הוא סובל, כגון לופוס וגב.
 10. התובע הגיש חוות דעת רפואית בתחום הקרדיאלי לפיה נותרה לו נכות בשיעור 50% לצמיתות כתוצאה מהתאונה.
 11. הגשנו חוות דעת רפואית בתחום התעסוקתי לפיה התובע לא איבד את כושר עבודתו בהתאם לתנאי הפוליסה חרף מצבו הרפואי וחוות דעת רפואית בתחום הקרדיאלי לפיה נותרה לתובע נכות בשיעור 25% בלבד.
 12. לאור הפערים בין חוות הדעת מינה בית המשפט מומחים רפואיים מטעמו את פרופ' קפלינסקי בתחום הקרדיאלי ואת ד"ר קחל בתחום התעסוקתי.
 13. פרופ' קפלינסקי קבע כי לתובע נותרה נכות משוקללת בשיעור 62.5% כתוצאה מהתאונה.
 14. ד"ר קחל קבע בחוות דעתו כי התובע איבד את כושר עבודתו לעיסוקו אולם לא איבד את כושר עבודתו לעיסוק סביר אחר בניהול חניות הנעליים.
 15. לתובע נקבעה במ.ל.ל. נכות לצמיתות בשל מצבו הרפואי תחילה בשיעור 83% החל מיום 11.7.2006 ובשיעור 91% החל מיום 7.2.2008.
 16. באשר לנכות מתאונה הגשנו בקשה לסילוק על הסף הן מחמת התיישנות והן מחמת השתק פלוגתא (בית הדין הארצי לעבודה קבע כי לא אירע אירוע חריג). בית המשפט בהחלטה לקונית ומוטעית דחה את הבקשות. הגשנו בקשה לרשות ערעור ובית המשפט המחוזי המליץ להחזיר את הדיון לבית משפט השלום על מנת שיבחן מחדש את החלטתו. בית המשפט בהחלטה נוספת דחה את עילת התביעה בגין נכות מתאונה הן מחמת התיישנות והן מחמת השתק פלוגתא.
 17. באשר לאובדן כושר עבודה לאחר הגשת ראיות על ידי הצדדים התקיימו מספר ישיבות הוכחות. מטעם התביעה העידו התובע אשתו והמומחה הרפואי מטעמו התחום התעסוקתי. מטעם ההגנה העיד החוקרים והמומחה הרפואי בתחום התעסוקתי.
 18. בתום שמיעת הראיות הורה בית המשפט על הגשת סיכומים ולאחר הגשתם ניתן פסק דין הדוחה את התביעה.

לצפייה בפס"ד המלא הקש/י כאן >

לטופס פנייה לקבלת חוות דעת על שיוכו של מפעל להסכם קיבוצי »
Share
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il