דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

ביטוח חיים

הזוג דניאלי נ. מנורה
הזוג דניאלי נ. מנורה
בני הזוג תבעו השבת תשלומי פרמיות במקרה של אובדן כושר עבודה וביצוע פדיון של הפוליסות בהן בוטחו. בית המשפט דחה את טענת התובע לפיה היה על המבטחת לשחררו מחובת תשלום פרמיות שלאחר יום 1.1.2007. בעניין פדיון הכספים שהתקבש, שולמו לתובעים ערכי הפדיון בעת שהגישו את המסמכים הדרושים. בית המשפט קבע כי אין יתרה נוספת לתשלום מעבר לסכומי הפדיון ששולמו לתובעים וקבע כי הבמטחת "פעלה בהתאם להתחייבויותיה ובהתאם לדין".
המשך
תביעה לתגמולי ביטוח בגין אוטם לב בו לקה התובע לטענתו
תביעה לתגמולי ביטוח בגין אוטם לב בו לקה התובע לטענתו
התובע לטענתו לקה באוטם שריר הלב בשנת 2001 והגיש דרישה לתגמולי ביטוח בשנת 2008. המבטחת טענה להתיישנות ובנוסף כי לא הוכח קיומו של האוטם הנטען. בית המשפט דחה את התביעה בפסק דינו.
המשך
ביקש שלא לממש את הפוליסות ששועבדו לטובת קבלת הלוואה היות וחתימתו זויפה
ביקש שלא לממש את הפוליסות ששועבדו לטובת קבלת הלוואה היות וחתימתו זויפה
התובע הגיש תביעה על דרך של המרצת פתיחה בה עתר להורות להסיר כל שעבוד או עיכול מכספי פוליסות ביטוח חיים בהן היה מבוטח, זאת משום שטען התובע טען כי חתימתו על טופסי בקשת ההלוואות זויפה. בית המשפט דחה את התובענה תוך שנקבע כי התובע ידע ו/או היה עליו לדעת אודות ההלוואות וכי ממילא אין לתובע עילת תביעה שעה שוויתר בהסדר פשרה על כל טענה כלפי זה שטען כי זייף את חתימתו.
המשך
תביעת פיצויים בעקבות דיווח שגוי לגבי הסכום הצבור בפוליסה
תביעת פיצויים בעקבות דיווח שגוי לגבי הסכום הצבור בפוליסה
התובע קיבל דיווח שגוי באשר לגובה הפוליסה שנצבר לזכותו, טען כי בעקבות כך שינה את התנהלותו הכספית ובשל כך תבע פיצוי כספי. ביהמ"ש קבע שעל אף הדיווח השגוי של המבטח, לא הוכח כי התובע הסתמך בפועל על המצג וכתוצאה מכך נגרם לו נזק. עם זאת, קבע בית המשפט כי יש לחייב את חברת הביטוח בפיצוי מסוים שיהלום את תחושות הצדק וההגינות.
המשך
יורשי מנוח תובעים תגמולי ביטוח בחלוף 27 שנים
יורשי מנוח תובעים תגמולי ביטוח בחלוף 27 שנים
יורשים תובעים 3 נתבעים בגין תגמולי ביטוח 27 שנה לאחר מותו של המנוח וטוענים כי המנוח היה מבוטח בביטוח חיים קבוצתי בחברת המבטח. לאחר שמיעת שמיעת הראיות ולאחר הגשת סיכומים בכתב קבע בית המשפט בפסק דינו כי דין התביעה כנגד כל הנתבעים להתיישן.
המשך
דיווח שגוי שמסרה מנורה לתובעת
דיווח שגוי שמסרה מנורה לתובעת
לטענת התובעת, היא פרשה מעבודתה תוך הסתמכות על ערכי הפדיון הגבוהים שהוצגו בפניה במהלך השנים בפוליסת ביטוח החיים של מנורה, אם כי לאחר פרישתה שולם לה סכום נמוך יותר וזאת מחמת טעות של מנורה. בית המשפט קיבל את עמדת מנורה בטענת הטעות ודחה את התביעה לאחר שהוכח כי המבוטחת לא שינתה מצבה לרעה תוך הסתמכות על המצג המוטעה.
המשך
זכות עיון ליורש בפוליסת ביטוח גם אם אינו המוטב בה
זכות עיון ליורש בפוליסת ביטוח גם אם אינו המוטב בה
14. בימ'ש נדרש לשאלה האם קיימת ליורש זכות לעיין בפוליסת ביטוח של המוריש, גם במקום בו נטען על-ידי חברת הביטוח, כי היורש אינו מוטב באותה הפוליסה. במ'ש דן בהוראות הדין ופסיקה וקובע כי זכות זו קיימת על פי עקרון המידתיות המשפטי המכיר בזכותו הלגיטימית של היורש למיצוי זכויותיו המשפטיות. כן קובע בימ'ש כי זכות עיון כאמור, אינה מנוגדת לחוק הגנת הפרטיות.
המשך
1
סה"כ: 7 פריטים
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il