דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
דיני ביטוח
דיני עבודה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

דיני עבודה

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג- 1993
חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג- 1993
החוק קובע זכאותו של עובד להיעדר ממקום עבודתו בשל מחלת ילדו. החוק קובע התנאים ליצירת זכאות זו, לרבות גילו של הילד, אופן מחלתו והמצב המשפחתי של העובד.
המשך
חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו - 1992
חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו - 1992
המחוקק מעמיד את ערך כבוד האדם וחירותו, זכותו לפרטיות וקינינו במעמד עיקרון על, בקובעו חוק זה כחוק יסוד. בין היתר, קובע החוק כי לא ניתן לפגוע בהוראות חוק זה, אלא בתנאים מיוחדים ולזמן מוגבל. בחוק ישנו סייג בכל הנוגע לגבי כוחות הבטחון וגם שם ישנה הקפדה להיקף החריגה האפשרי מהחוק.
המשך
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991
חוק עובדים זרים (איסור העסקה שלא כדין והבטחת תנאים הוגנים), התשנ"א-1991
החוק דן, בין היתר, בהגדרת מי הוא עובד זר ומי הוא מעביד הרשאי להעסיק עובד זר. החוק קובע את אופן ודרך העסקת העובד הזר, מגדיר את חבויות המעביד כלפי העובד הזר וכן חובות המעביד כלפי הרשויות השונות. החוק מחייב קיום חוזה העסקת עובד זר בכתב ומעלה דרישת תנאים לרבות דאגה למגורים, לצורך הבטחת תנאים הוגנים לעובד הזר ומורה על דרכי שמירת כספו של העובד הזר. המחוקק קובע סנקציות שונות בחוק, בגין הפרת חובות המעביד כלפי העובד הזר, מהו ביה"ד המוסמך לדון בכך ודרכי פיקוח על המעביד.
המשך
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988
חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה, התשמ"ח-1988
החוק מגדיר מהי אפליה אסורה הפוגעת בשיוויון הזדמנויות בעבודה, מחמת מין, נטייה מינית, מעמד אישי, הורות, גיל, גזע, דת, לאומיות וכד', לרבות שירות מילואים/מידע על פרופיל צבאי. החוק מגן כנגד הרעת תנאי עבודה,וכנגד התנכלות לעובד. על מעביד לנסח הצעות עבודה בלשון שיוויונית. על המעביד חלה חובת נטל ההוכחה בתביעה. החוק מוסיף זכויות על דינים קיימים. החוק קובע את ביה"ד המוסמך, קובע מועדי התיישנות, סייגים לדרישת השיוויון, מועצה מפקחת, דרכי פיקוח ועונשים.
המשך
חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987
חוק שכר מינימום, התשמ"ז-1987
החוק קובע זכותו של עובד לקבלת שכר מינימום, בהתאם לסוג העובד ולהיקף שעות העבודה בהן מדובר. החוק קובע את דרך חישוב השכר המגיע, הרשומות בהן יופיע השכר, עידכונו ואפשרויות העובד לתבוע ממעביד תשלום השכר המינימאלי ומהן חובות מעביד.ישנה הגנה על עובד מתלונן. נטל ההוכחה המשפטי/ראייתי על מעביד. ניתן להטיל פיצויים מוגדלים על מעביד וניתן להוציא נגדו צו מניעה/צו עשה. החוק קובע התיישנות, סייגים והנו חוק קוגנטי באופיו. נקבעים דרכי פיקוח ושמירת דינים נוספים.
המשך
חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז-1987
חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז-1987
חוק זה מורה כי במקום בו נקבע בהסכם קיבוצי גיל פרישה לעובדת הנמוך מגיל פרישה שנקבע בו לעובד, תהא לעובדת זכות, על אף האמור באותו הסכם קיבוצי, לפרוש מעבודתה בכל גיל שבין גיל הפרישה שלה ובין גיל הפרישה שנקבע לעובד.
המשך
חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976
חוק דמי מחלה, תשל"ו-1976
המחוקק קובע זכותו של עובד שנעדר מעבודתו עקב מחלה, לקבלת דמי מחלה מהמעביד. החוק קובע דרך חישוב דמי המחלה וגובהם המגיעים בהתאם לסוג העובד (משרה מלאה, חלקית וכד'). כן נקבע בחוק המועד לחישוב ותקופת מקסימום בגין ימי מחלה שלאחריה אין חובה יותר על המעביד לשלם דמי מחלה. החוק דן גם במצבים שבעטייה של מחלה יעבוד העובד בעבודה אחרת מתאימה אצל אותו המעביד ויהיה זכאי גם להמשך קבלת דמי מחלה.
המשך
12345
סה"כ: 34 פריטים
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il