דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
דיני ביטוח
דיני עבודה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

דיני ביטוח

תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), התשס"ד - 2004
תקנות הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), התשס"ד - 2004
החל מתאריך 1.7.04 (וקודם לכן עוד מתאריך 1.3.04 בחוזי ביטוח הכוללים כיסוי לביטוח סיעודי) יחולו תק' הפיקוח על עסקי הביטוח (תנאים בחוזי ביטוח) (הוראות לעניין מצב רפואי קודם), התשס"ד - 2004, שהוציא שר האוצר. המדובר בתק' מרחיקות לכת המגדירות, מהו "מצב רפואי קודם", אשר יכול לשמש כסייג למבטח להגבלת הכיסוי הביטוחי שהוצא למבוטח.
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א - 2001
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א - 2001
תקנות שהוציא שר האוצר הנוגעות לחובות ניהול ההון והקרנות של מבטח, העוסק בעסקי ביטוח. בכספים הנמצאים ברשותו ודרך השקעתם. כן מגדירות התקנות היקף התחייבויות המבטח לגבי דרך ואופן ניהול הכספים והקרנות שברשותו.
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב מנועי) (הוראת שעה), התשס"א-2001
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דמי ביטוח שרשאי מבטח לגבות ממבוטחים בביטוח רכב מנועי) (הוראת שעה), התשס"א-2001
הוראת שעה שהותקנה ע"י שר האוצר, הדנה בשיעור דמי הביטוח שרשאי מבטח לגבות עבור ביטוח לרכב מנועי, בחלוקת דמי הביטוח שנגבו, בין המבטח ובין אבנר, ההצמדה המותרת על הסכומים שננגבים, מועדי התשלומים והנוהל בהשבת דמי ביטוח חזרה למבוטח, עקב ביטול הפוליסה.
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ"ח-1998
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (פרטי דין וחשבון), התשנ"ח-1998
תקנות שהותקנו ע"י שר האוצר הקובעות איך כיצד ומתי ויוצגו מאזנים ודוחות כספיים שונים ע"י העוסקים בעסקי ביטוח.
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (הון עצמי מינימלי הנדרש ממבטח), התשנ"ח-1998
תקנות שהוצאו ע"י שר האוצר והדנות בדרישות ההון העצמי המינמלי הנדרש ממבטח המבקש לעסוק בעסקי ביטוח. בין היתר, קובעות התקנות מהו הון ראשוני והון עצמי נדרש. כן קובעות התקנות הון עצמי מינמאלי שונה, בעיסוקי ביטוח שונים ודנות גם בשאלת חלוקת דיבידנדים מטעם המבטח.
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) תשנ"ג-1993
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (ביטוח חיים קבוצתי) תשנ"ג-1993
התקנות שהוצאו ע"י שר האוצר, קובעות מהם התנאים ליצירת ביטוח חיים קבוצתי, מי רשאי להוציא ביטוח חיים קבוצתי וחובות המבטח, לרבות כללי דיווח כלפיי אלה הכלולים בביטוח הקבוצתי. כן קובעות התקנות סף מינמאלי של אנשים להוצאת ביטוח חיים קבוצתי ומה דינה של פוליסה שכזו, כאשר ישנה ירידה מתחת לסף המינמום הנדרש.
המשך
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון, הקרנות וההתחייבויות של מבטח), התשמ"ז-1986
תקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון, הקרנות וההתחייבויות של מבטח), התשמ"ז-1986
תקנות אלה קדמו לתקנות הפיקוח על עסקי ביטוח (דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס"א - 2001, אשר באו במקומן. כל סעיפי התקנות, למעט סע' 12 הדן בכספים שהמבטח מבקש להעביר לחו"ל, בוטלו.
המשך
123456
סה"כ: 40 פריטים
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il