דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
דיני ביטוח
דיני עבודה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

תקרת גובה והגבלת מתנות והטבות למבוטחים ולעמיתים

טיוטאת חוזר 12007-105 של המפקח על הביטוח, הקובעת תקרת גובה מקסימאלית לערך הענקת מתנות יקרות למבטחים ולעמיתים. כוונת טיוטאת החוזר למנוע פגיעה כתוצאה מפרסום מטעה בדבר המתנה, כאילו היא ניתנת בחינם או ללא תנאים; וכן ע"מ למנוע פגיעה ביכולתם של מבוטחים או עמיתים להשוות בין תנאי עסקה הכוללת את המתנה והתמורה הנדרשת בה ובין תנאי עסקה דומה ללא המתנה. חוזר זה יחליף את חוזר ביטוח 1998/13 "מתנות יקרות ערך למבוטחים".

בדברי ההסבר לטיוטת החוזר, נאמר כי, בעלי רישיון נוהגים להעניק למבוטחים או לעמיתים מתנות והטבות שונות. לצורך קבלת המתנות נדרשים המבוטחים או העמיתים לעמוד בהתחייבויות שונות, כגון עמידה בתקופת התקשרות מינימאלית, תשלום פיצוי מוסכם בגין אי עמידה בהתחייבויות שנקבעו, ולעיתים נדרשים להחתמת ערבים או למתן ערבויות לקיום ההתחייבויות.

לאור האמור לעיל מתעורר חשש לפגיעה בעניינם של מבוטחים או עמיתים. מטרת החוזר הנה להבטיח כי הפגיעה האמורה תמנע וזאת על דרך השמת תקרה על הערך המקסימאלי של המתנות וההטבות הניתנות וכן בחובה המוטלת על נותנם לציין את ערכן הכספי של המתנה/הטבה.

טיוטאת החוזר, קובעת, בין היתר, כי בעל רישיון לא יעניק למבוטח או לעמית מתנה או הטבה אחרת שאינה חלק אינטגרלי מהעסקה, שמחיר השוק שלה עולה על סך של 225 שקלים חדשים כולל מע"מ כדין.

כן נקבע גם כי מבוטח או עמית לא יידרש לעמוד בהתחייבות כלשהי בתמורה לקבלת מתנה ובכל מקרה לא יידרש להשיב מתנה שניתנה לו.

החוזר ייכנס לתוקף החל מ- 1 באפריל 2008.

 

לצפייה בטיוטאת החוזר הקש/י כאן

לטופס פנייה לקבלת חוות דעת על שיוכו של מפעל להסכם קיבוצי »
Share
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il