דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

פרשנות פוליסה

נכות הנגרמת מחשיפה לגורם סיכון קבוע ובלתי משתנה אינה נחשבת לנכות מתאונה
נכות הנגרמת מחשיפה לגורם סיכון קבוע ובלתי משתנה אינה נחשבת לנכות מתאונה
התובע לקה במחלת פרקינסון בעקבות עבודתו כמלטש יהלומים וחשיפה מתמשכת לאבק יהלומים ותבע תגמולי נכות מתאונה . התובע תיאר את רצף האירועים כך שכל אירוע בפני עצמו מהווה תאונה- מיקרוטראומה. בימ"ש המחוזי קבע כי אין לראות במקרים תאונתיים מרובים (מיקרוטראומה) סייג המקיים הגדרת "תאונה", וקבע כי סביבת העבודה של התובע כללה גורם סיכון קבוע ובלתי משתנה, אשר אינו יכול להיחשב כגורם "מקרי".
המשך
חברת הביטוח נתבעה עקב ביצוע התאמה לתשלום גמולי ביטוח
חברת הביטוח נתבעה עקב ביצוע התאמה לתשלום גמולי ביטוח
לתובע נקבעה נכות רפואית בשיעור 30%, אולם חברת הביטוח שילמה לו על בסיס 15% עפ"י פרשנותה את הפוליסה וביצוע התאמה. בית המשפט דחה כליל את התביעה וקבע כי פרשנות התובע היא פרשנות הסותרת את לשון הפוליסה ואילו פרשנותה של חברת הביטוח היא הפרשנות הסבירה ולכן יש לאמצה.
המשך
סבתא ונכדה הגישו תובענה עם שתי עילות תביעה
סבתא ונכדה הגישו תובענה עם שתי עילות תביעה
בית המשפט המחוזי קיבל טענת התיישנות של מבטחת אשר הראתה כי ביטוח חיסכון לנכד לגיל 21 היה ידוע לסבתו עוד בשנת 1986 שעה שהוצג בפניה חוזה הביטוח. בנוסף, נקבע כי פניה למבטח של הסבתא משנת 1992 מצביעה על מודעתה לתנאי חוזה הביטוח.
המשך
האם התקף לב במהלך העבודה מהווה "אירוע חריג" כהגדרתו בפוליסה?
האם התקף לב במהלך העבודה מהווה "אירוע חריג" כהגדרתו בפוליסה?
תביעה לתגמולי ביטוח על פי פוליסת ביטוח חיים הכוללת נספח נכות מתאונה (להלן: "הנספח") בגין התקף לב מיום 15.12.2005. מר דריקס (להלן: "הנפגע"), נגר בעיסוקו, לקה בהתקף לב עת שם פעמיו במעלה מדרגות בניין מגורים שעה שהוא נושא חלקי מטבח כבדים בדרכו להרכיבם בבית הלקוח.
המשך
אין צורך להבליט בפוליסה את תקופת ההתיישנות
אין צורך להבליט בפוליסה את תקופת ההתיישנות
26. בימ'ש נדרש לפרשנות הביטוי 'תביעה' בפוליסת הביטוח, האם פירושה פניית המבוטח למבטח או שמא תביעה המוגשת לבימ'ש. כן נדרש בימ'ש לשאלה האם הוראת סע' 3 לחוק חוזה הביטוח, המחייבת מבטח להבליט סייגים בחוזה הביטוח , מחייבת גם להבליט את סייג התיישנותה של תביעת ביטוח. בימ'ש בודק את הוראות החוק והפסיקה וקובע כי 'תביעה"'פירושה הגשת תביעה לבימ'ש וכן כי במקום בו מדובר בהוראת חוק כמו מועד התיישנות תביעה בביטוח, לא לכך כיוון סע' 3 לחוק כסייג הדורש הבלטה.
המשך
נכות כתוצאה מניתוח צפוי אינה תאונה לפי הפוליסה
נכות כתוצאה מניתוח צפוי אינה תאונה לפי הפוליסה
37. בימ'ש נדרש לפרשנות בפוליסת תאונות אישיות, למונח 'תאונה' שבפוליסה, במקרה של מבוטח אשר ניתוח בעינו הביא להדרדרות בראיה. המבוטח טען כי עצם אירוע הניתוח נופל לגדר המונח 'תאונה' זאת בשעה שהמבטח טען כי ניתוח לרבות תוצאות הניתוח, אפילו נכשל או היה רשלני, אינו עולה בקנה אחד עם הגדרת המונח 'תאונה' שבפוליסה. בימ'ש מנתח את הגדרת המונח בפוליסה, הפרשנות המשפטית הראויה וקובע, כי נכות שנגרמה כתוצאה מניתוח צפוי, אינו 'תאונה' כהגדרתו בפוליסה.
המשך
מו"מ ובדיקה של מבטח אינם עוצרים את תקופת ההתיישנות
מו"מ ובדיקה של מבטח אינם עוצרים את תקופת ההתיישנות
36. בימ'ש המחוזי, בשבתו כערכאת ערעור, נדרש לשאלת פרשנות סע' 9 לחוק ההתיישנות, כאשר המבוטח טוען כי ניהול מו'מ עם המבטח ודו'ח שמאי כמוהם כהודאה העוצרת את מירוץ ההתיישנות. בימ'ש דן בהוראות החוק ובפרשנות המשפטית הראויה וקובע כי לא די בכך כדי לעצור על פי לשון סע' 9 לחוק את מירוץ ההתיישנות.
המשך
1
סה"כ: 7 פריטים
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il