דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

התיישנות

האם חל מרוץ ההתיישנות ממועד התאונה או ממועד התגבשות הנכות הנגרמת?
האם חל מרוץ ההתיישנות ממועד התאונה או ממועד התגבשות הנכות הנגרמת?
שרבב וקבלן בנין נפגע בעבודתו בשנת 2005 והמשיך לעבוד עד שבשנת 2009 מצבו החמיר . בשנת 2011 המבוטח תבע תגמולי ביטוח עקב נכות מתאונה, אולם פניותיו לא לא נענו מצד המבטח ולכן פנה לבית המשפט. בפסק הדין דחה בית המשפט כל טענות התובע מחמת התיישנות.
המשך
נדחתה תביעה לכיסוי ביטוחי במקרה של נכות כתוצאה מתאונה מחמת התיישנות
נדחתה תביעה לכיסוי ביטוחי במקרה של נכות כתוצאה מתאונה מחמת התיישנות
המבוטח היה מעורב בתאונה בה נפגע גבו בשנת 2005, המבטח דחה את התביעה בשל התיישנות, ועל כן הגיש המבוטח תביעה בבית המשפט. בית המשפט דחה את התביעה על הסף מחמת התיישנות.
המשך
לקתה בסרטן השד ותבעה תגמולי ביטוח בגין נכות מתאונה ואובדן כושר עבודה
לקתה בסרטן השד ותבעה תגמולי ביטוח בגין נכות מתאונה ואובדן כושר עבודה
המבוטחת לקתה בסרטן השד ב 2005 ותבעה תגמולי ביטוח בגין נכות מתאונה ואובדן כושר עבודה בשנת 2010. בית המשפט דחה את התביעה מחמת התיישנות.
המשך
דחיית תביעה לתגמולי ביטוח בשל התיישנות
דחיית תביעה לתגמולי ביטוח בשל התיישנות
מבוטח של מנורה תבע תגמולי ביטוח למקרה של נכות כתוצאה מתאונה בגין שתי פוליסות בשל תאונה שאירעה לו לטענתו בשנת 2000, ניתן פסק דין לפיו התביעה נדחית בשל התיישנות.
המשך
הודאה בקיום זכות צריכה להיות ברורה ומפורשת
הודאה בקיום זכות צריכה להיות ברורה ומפורשת
התובעת הגישה לבית משפט ביום 27.10.2010 תביעה כספית לקבלת תגמולי ביטוח בגין מחלה בה לקתה ביום 4.8.2005. מנורה טענה כי לאור סעיף 31 לחוק חוזה הביטוח, תשמ"א- 1981 (להלן: "החוק") דין התובענה להתיישן.
המשך
ושוב: תביעה לתשלום תגמולי ביטוח מתיישנת בחלוף 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח
ושוב: תביעה לתשלום תגמולי ביטוח מתיישנת בחלוף 3 שנים ממועד קרות מקרה הביטוח
התובע הגיש כנגד כלל ביום 27.7.2010 תביעה הן לקבלת תגמולי ביטוח והן לדמי נזק בגין פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל שרכש ממנה עת טס לטוניסיה. לטענת התובע בעת שהותו בטוניסיה בשנת 2005 הוא החליק במקלחת שבמלון וכתוצאה מהתאונה נגרמו לו הוצאות רפואיות, הוצאות נסיעה, וכן צורך בעזרת צד ג'. לטענת התובע כלל חבה, בין היתר, בגין אחריות בנזיקין של עובדי המלון ו/או מי מטעמם.
המשך
מהי נקודת הזינוק של מרוץ ההתיישנות – מועד מכתב הדחייה
מהי נקודת הזינוק של מרוץ ההתיישנות – מועד מכתב הדחייה
מהי נקודת הזינוק של מרוץ ההתיישנות – מועד מכתב הדחייה, מועד סיום ההליך במ.ל.ל ו/או קביעת הנכות או מועד קרות מקרה הביטוח (מועד תאונה ו/או גילוי מחלה)? המבוטח הגיש תביעה לתגמולי ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה בגין התקופה החל מיום 1.1.2008 ועד לתום תקופת הביטוח. התובענה הוגשה לבית המשפט ביום 5.9.2011. מנורה הגישה בקשה לסילוק על הסף של חלק התביעה בשל שני טעמים.
המשך
12
סה"כ: 12 פריטים
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il