דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

הנחיות המפקח על הביטוח

בית המשפט קיבל את פרשנותה של הנתבעת לנוסחת ההתאמה שבפוליסה בתביעה לתגמולי ביטוח בגין נכות עקב תאונה
בית המשפט קיבל את פרשנותה של הנתבעת לנוסחת ההתאמה שבפוליסה בתביעה לתגמולי ביטוח בגין נכות עקב תאונה
לתובע חוזה ביטוח עם הנתבעת מיום 1.5.1999 הכולל נספח ביטוח מסוג "נכות עקב תאונה" ביום 10.8.2010 נפגע התובע בתאונה, כשעל פי חוות דעת רפואית מטעמו, עקב פגיעה במרפק יד שמאל נותרו לו 10% נכות צמיתה בהתאם לפרט 41(8) לתוספת לתקנות הביטוח הלאומי (קביעת דרגת נכות לנפגעי עבודה), תשט"ז-1956
המשך
הגבלות נוספות של בימ"ש על החלטות המפקח על הביטוח
הגבלות נוספות של בימ"ש על החלטות המפקח על הביטוח
19. ביהמ'ש קבע כי חברת הביטוח לא נדרשת לפרט מעבר לטענת העלמת המידע במכתב הדחייה למבוטח, איזה מידע הועלם, ואין צורך לפרט את הבעיות הרפואיות שממנו סבל המבוטח במכתב הדחייה.
המשך
בימ"ש מגמיש הוראת המפקח בהעלאת נימוקי דחיה מאוחרת
בימ"ש מגמיש הוראת המפקח בהעלאת נימוקי דחיה מאוחרת
32. בימ'ש נדרש לשאלה, מה דינה של טענה מאוחרת של מבטח, אשר לכאורה לא היה מקום להתירה לאור הוראות המפקח, אלא שאי קבלתה תוצאה עלולה להיות הרחבת תנאי חוזה הביטוח למקרים להם כלל לא התכוון המבטח. בימ'ש בוחן את הוראות המפקח ופסקי הדין השונים וקובע: כי במקום בו מניעת טענה מטעם המבטח לפיה ישנה הרחבה על תנאי הפוליסה להם לא התכוון המבטח, מדובר בחריג להוראות המפקח, אשר מאפשר העלאת הטיעון לדיון משפטי
המשך
דחיית תביעה לתגמולי ביטוח בשל הפרת חובת הגילוי
דחיית תביעה לתגמולי ביטוח בשל הפרת חובת הגילוי
דחיית תביעה לתגמולי ביטוח בשל הפרת חובת הגילוי ללא ברור עובדתי באשר למקרה הביטוח תחשב כטענת סף ולא תמנע מהמבטחת לטעון בכתב ההגנה כי לא קרה מקרה הביטוח. התובע הגיש למבטחת דרישה לתגמולי ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה. המבטחת במסגרת ברור חבותה גילתה שהתובע בעת קבלתו לביטוח העלים מידע מהותי והודיעה לו בכתב על דחיית התביעה ללא שערכה ברור עובדתי לגבי אובדן הכושר הנטען. המבטחת הוסיפה בשולי מכתבה כי לא הושלם הברור העובדתי ולפיכך הכחישה את קרות מקרה הביטוח ושיעור הנזק.
המשך
ריכוך הוראות המפקח להעלאת טענות דחיה במכתב הראשון
ריכוך הוראות המפקח להעלאת טענות דחיה במכתב הראשון
בימ'ש נדרש להורות על מחיקת טענות הגנת חב' ביטוח, מטעמי מניעות, לאור העובדה כי נימוקים אלה לא צויינו במכתבי הדחייה ששלחה חב' הביטוח למבוטח לתשלום תגמולים. קבלת טיעונים אלה כעת, טען המבוטח עומדת בניגוד להוראות המפקחת על הביטוח האוסרת שימוש בטיעונים שלא הועלו במכתב הדחייה. בימ'ש דן בטענה, ניתח את המצב המשפטי ע'פ דין ופסיקה, וקובע כי הגם שהוראות המפקחת תקפות, די היה בניסוח כללי במכתב הדחייה כי ייבדק מצבו הרפואי בעבר של המבוטח. בימ'ש משאיר על כנן טענות ההגנה של חב' הביטוח במלואן.
המשך
חו'ד רפואית אינה הרחבת חזית וטענה שלא הועלתה במקור
חו'ד רפואית אינה הרחבת חזית וטענה שלא הועלתה במקור
18. בימ'ש נדרש לשאלה אימתי אזכור הסתרת מצב רפואי והגשת חו'ד רפואית לצורך כך לבימ'ש, אשר לא הועלו בנימוק הדחייה הראשון שהוגש למבוטח, מהווים שינוי חזית וחריגה מהנחיות המפקח על הביטוח, הקובעות כי אין להעלות בכ. הגנה טענות חדשות לבד מאלה שהעלתה טרם הוגשה התביעה. בימ'ש דן בעובדות המקרה ובהוראות הדין השונות וקובע כי במקרה הנדון חו'ד הרפואית והטענות החדשות מותרות.
המשך
1
סה"כ: 6 פריטים
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il