דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
דיני ביטוח
דיני עבודה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

דיווח עמלות המשולמות על ידי גופים מוסדיים

חוזר גופים מוסדיים 12007-9-19 של הממונה על שוק ההון, ביטוח וחסכון, אשר מטרתו הינה להסדיר את הדיווח של הגופים המוסדיים, בגין תשלום דמי עמילות ועמלות הפצה.

חוזר זה כולל מבנה ואופן הדיווח אשר יוגש לממונה. תחילתן של הוראות חוזר זה בגין דיווח עמלות לשנת 2007 ואילך. מבנה קבצי הדיווח וההסברים הנלווים מפורטים בנספחים לחוזר.

הדיווח יכלול את פרטי הגורמים להם הגוף המוסדי שילם בפועל עמלות בשנת הדיווח (דיווח על בסיס מזומן). מועד קבלת הדיווח ייחשב המועד בו התקבל דיווח תקין במערכת. הדיווח יהיה שנתי ויישלח לא יאוחר מיום 31 במרס של השנה העוקבת.

ניתן לדווח בקובץ 2Excel או בקובץ ASCII, לפי בחירתו של הגוף המוסדי כאשר כל גוף מוסדי ישלח קובץ אחד בלבד.

הדיווח יוגש לממונה באמצעות קובץ אלקטרוני לכתובת: damalot@mof.gov.il.

הוראות חוזר זה חלות על כל הגופים המוסדיים.

תחילתן של הוראות חוזר זה בגין דיווח עמלות לשנת 2007 ואילך. עם זאת, הדיווח בגין שנת 2007 יישלח לא יאוחר מיום 31 במאי 2008.

בנוסף, הדיווח בגין שנים 2007 ו- 2008 יערך במתכונת הקבועה בחוזר זה מלבד הנתונים לעניין הסטטוס ולעניין הגוף המוסדי שבגינו שולמו העמלות ואשר לגביהם לא חלה חובת דיווח בשנים אלו.

הוראות חוזר ביטוח 2005-1-5 בוטלו.

לצפייה בחוזר הקש/י על הע"ש 1 שבתחתית העמוד

לצפייה והורדת קובץ דיווח ה- Excel הקשי/י על הע"ש 2 שבתחתית העמוד

__________________

1.חוזר גופים מוסדיים 2007-9-19.
2.קובץ הדיווח יוצג באתר האינטרנט של אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון. יש להוריד קובץ Excel מעודכן לפני כל דיווח. לא יתקבל קובץ סרוק או מועתק משנה אחרת, קובץ שנבנה באופן עצמאי או קובץ PDF .

-

לטופס פנייה לקבלת חוות דעת על שיוכו של מפעל להסכם קיבוצי »
Share
כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il