דורון - בורבין משרד עורכי דין טלפון 03-5256665 פקס 03-6204969
ראשיאודות המשרדפסקי דיןחקיקהקבלת חוות דעתפניות למשרד
פסקי דין
חקיקה
קבלת חוות דעת
דורון בורבין - צוות המשרד

דורון-בורבין משרד עורכי דין

נדחה תיקו של יועץ מס שטען לאובדן כושר עבודה ולא הגיש חוות דעת

יועץ מס שעבר ניתוח עיניים ולקה בליבו טען לאובדן כושר עבודה, התובע לא צרף לכתב התביעה חוו"ד רפואית והסתמך על קביעת הביטוח הלאומי במשפט, בית המשפט פסק כי דין התביעה להידחות לאחר שהתובע לא הגיש חוו"ד.

אושפזה במהלך שהותה בחו"ל אך עלות הטיפול לא שולמה ע"י חברת הביטוח

המבוטחת רכשה פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל ובמהלך שהותה בחו"ל אושפזה. עלות הטיפול והאשפוז לא שולמו ע"י חברת הביטוח ועל כן הגישה לבית המשפט תביעה למתן סעד הצהרתי וצו עשה המורה למבטחת לפרוע את החוב בגין האשפוז. פסק דינו של בית המשפט קיבל את התביעה וחייב את המבטחת לשלם את החוב לבית החולים.

ערעור על פסה"ד הקובע דרך חישוב שכר הקובע פ"פ וחופשה שנתית

שני ערעורים שהוגשו לאחר פסק הדין שקבע כיצד מחושב השכר הקובע פ"פ וחופשה שנתית. בית הדין דחה את שני הערעורים, קיבל את פרשנות ההגנה וקבע בעניין זה הלכה מחייבת לפיה: "דין העמלות להשתלם על פי מועד היווצרות הזכאות ולא על פי מועד התשלום בפועל...אין לקבל את אופן החישוב..לפיו חישוב השכר הקובע לעניין העמלות יש לעשות על פי השכר בפועל, דהיינו על פי תלושי השכר.."

כיצד מחושב השכר הקובע תשלום פיצויי פיטורין וחופשה שנתית

ליבת המחלוקת בתיק, הן בהיבט הכספי והן בהיבט המשפטי הייתה חישוב השכר הקובע לתשלום פיצויי פיטורים וחופשה שנתית. השאלה הייתה האם לכלול את העמלות שנמשכו בפועל ב-12 חודשי עבודתו האחרונים של התובע או לחשב את השכר לפי זכאותו לעמלות בתקופה זו של 12 החודשים האחרונים. בית הדין קיבל בפסק דינו את עמדת חברת הביטוח לפיה דין העמלות להיקבע כחלק מהשכר הקובע לתשלום פ"פ הינו בתקופת מועד היווצרות הזכאות לקבלן ולא בתקופת תשלומן בפועל.

נכות הנגרמת מחשיפה לגורם סיכון קבוע ובלתי משתנה אינה נחשבת לנכות מתאונה

התובע לקה במחלת פרקינסון בעקבות עבודתו כמלטש יהלומים וחשיפה מתמשכת לאבק יהלומים ותבע תגמולי נכות מתאונה . התובע תיאר את רצף האירועים כך שכל אירוע בפני עצמו מהווה תאונה- מיקרוטראומה. בימ"ש המחוזי קבע כי אין לראות במקרים תאונתיים מרובים (מיקרוטראומה) סייג המקיים הגדרת "תאונה", וקבע כי סביבת העבודה של התובע כללה גורם סיכון קבוע ובלתי משתנה, אשר אינו יכול להיחשב כגורם "מקרי".

תביעה לתגמולי ביטוח בגין אוטם לב בו לקה התובע לטענתו

התובע לטענתו לקה באוטם שריר הלב בשנת 2001 והגיש דרישה לתגמולי ביטוח בשנת 2008. המבטחת טענה להתיישנות ובנוסף כי לא הוכח קיומו של האוטם הנטען. בית המשפט דחה את התביעה בפסק דינו.

ביקש שלא לממש את הפוליסות ששועבדו לטובת קבלת הלוואה היות וחתימתו זויפה

התובע הגיש תביעה על דרך של המרצת פתיחה בה עתר להורות להסיר כל שעבוד או עיכול מכספי פוליסות ביטוח חיים בהן היה מבוטח, זאת משום שטען התובע טען כי חתימתו על טופסי בקשת ההלוואות זויפה. בית המשפט דחה את התובענה תוך שנקבע כי התובע ידע ו/או היה עליו לדעת אודות ההלוואות וכי ממילא אין לתובע עילת תביעה שעה שוויתר בהסדר פשרה על כל טענה כלפי זה שטען כי זייף את חתימתו.

עתר לקבל תגמולי נכות בגין נכות נפשית ונדחה

פועל תברואה נפגע בעבודתו וטען שעקב כך נותר בין היתר עם נכות נפשית. מומחה מטעם בית המשפט הגיש חוו"ד לפיה התובע אינו סובל מכל נכות נפשית בעקבות התאונה. בית המשפט קיבל את חוות דעת המומחה ודחה את התביעה.

לקה באוטם שריר הלב וטען לאובדן כושר עבודה ונכות כתוצאה מתאונה

המבוטח לקה באוטם שריר הלב ותבע תגמולי ביטוח בגיל אובדן כושר עבודה ונכות מתאונה. לתובע שולמו תגמולי ביטוח בגין תקופה ולאחר מכן הופסקו התשלומים. הוגשו חוות דעת רפואיות משני הצדדים בדבר שיעור אחוזי הנכות ולאור הפערים מונה מומחה מטעם בית המשפט. בנוסף, דחה בית המשפט את עילת התביעה בגין נכות מתאונה הן מחמת התיישנות והן מחמת השתק פלוגתא. באשר לאובדן כושר עבודה לאחר הגשת ראיות על ידי הצדדים ניתן פסק דין הדוחה את התביעה.

נהג סמיטרלייר נפגע בתאונת עבודה וטען לאובדן כושר עבודה ונכות מתאונה

המבוטח נפגע בתאונת עבודה, תבע את המבטח ששילם לו תגמולי ביטוח בשל אובדן כושר עבודה ארבע חודשים וחצי במקום ששה חודשים. כן עתר התובע לקבלת תגמולי ביטוח בגין נכות בשיעור 20%. בית המשפט פסק כי התובע זכאי לתגמולי ביטוח למקרה של אובדן כושר עבודה למשך ששה חודשים בלבד, בנוסף פסק כי התובע אינו זכאי לתגמולי ביטוח למקרה של נכות מתאונה מעבר לסכום ששולם לו ודחה את עתירת התובע לחיוב בריבית מיוחדת.

נדחתה תביעה לכיסוי ביטוחי במקרה של נכות כתוצאה מתאונה מחמת התיישנות

המבוטח היה מעורב בתאונה בה נפגע גבו בשנת 2005, המבטח דחה את התביעה בשל התיישנות, ועל כן הגיש המבוטח תביעה בבית המשפט. בית המשפט דחה את התביעה על הסף מחמת התיישנות.

אודות האתר

ברוכים הבאים לאתרנו.

האתר נועד לשרת אותך המשתמש, במתן מידע משפטי ייחודי בתחום עיסוקו של משרדנו - ביטוח חיים, אבדן כושר עבודה, נכויות, מחלות ובריאות ודיני עבודה הקשורים בכך. כמו כן, הוסף מידע בתחום נזקי הגוף והרשלנות הרפואית, המשיקים לפעילויות המשרד.

אנו תקוה כי תשכיל להשתמש באתר להעשרת ידיעותיך בתחום ענף ביטוח החיים דרכי פעולתו, ונפתולי קבלת ההחלטות בו. עוד אנו מקווים שבכל הקשור לדיני עבודה ולדיני הנזיקין המשיקים לתחום מומחיותנו, תרבה חכמה ושימוש יעיל כגון, קבלת חוות דעת דרכנו בנושא חבויות מעביד למתן תנאים סוציאליים ועובדיו.

נציין כי איננו אחראים לנזק שעלול להיגרם לגולש עקב תקלה או פגם בתוכנה המפעילים את האתר. כמו כן חלק מהמידע באתר הינו ממקורות אחרים שאינם בשליטתנו. בכל מקרה, אין לראות במידע שבאתר משום תחליף לקבלת ייעוץ מקצועי ואין להסתמך עליו ככזה.


*מטעמי נוחות בלבד, נוסח הלשון הננקטת באתר זה הנה בלשון זכר.

כל הזכויות שמורות © דורון - בורבין 2011 WiseGroup בניית אתרים
פסקי דין
חקיקה
דורון בורבין
אודות המשרד
קבלת חוות דעת
פניות למשרד
רח' יד חרוצים 12, מגדל קרסו, תל אביב 67778.
טלפון03-5256665
פקס03-6204969
אימיילoffice@db-law.co.il